Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Tourettes syndrom och andra syndrom - Symtom o kriterier

Symtom

Motoriska och vokala (fonetiska) tics definieras som upprepade sammandragningar av muskelgrupper respektive upprepade yttranden av ljud. Tics beskrivs ofta utifrån dess komplexitet där det skiljs mellan enkla och komplexa tics, en distinktion som dock inte alltid är självklar. (1) Vanliga enkla motoriska tics innefattar ögonblinkningar, ansiktsrörelser, huvudryckningar och axelryckningar. Vanliga enkla vokala tics innefattar harklingar, hostningar, snörvlingar och väsanden. (2)

Komplexa tics innefattar fler än en muskelgrupp och tar längre tid att utföra. Till synes framstår de som frivilliga eller ändamålsenliga samt i vissa fall som udda, bisarra eller obscena. (3) Exempel på komplexa motoriska tics är större kroppsliga rörelser som omfattar flera muskelgrupper, slag mot kroppen, härmande av någon annans beteende (ekopraxi) och obscena gester eller olämplig vidröring (kopropraxi). (2) (3) Exempel på komplexa vokala tics innefattar yttranden av ord, meningar, förändringar i volym eller tonhöjd, upprepande av vad andra säger (ekolali), upprepande av vad patienten själv säger (palilali) eller obscena yttranden (koprolali). (3)

Tics debuterar vanligen i form av enkla tics, såsom ögonblinkningar och ansiktsrörelser. (4) Symtomen ökar och minskar normalt i perioder, till exempel kan de förvärras av faktorer som stress, ångest och trötthet. (5) Många, men inte alla, upplever en spänning i kroppen (förkänning, eng: premonitory urge) innan tics uttrycks. (6)

Kriterier

  • Förekomst av tics: plötsliga, snabba, återkommande, icke-rytmiska muskelrörelser eller yttringar av ljud
  • Vid Tourettes syndrom och ihållande (kroniska) motoriska eller vokala tics har ticsen förekommit under mer än ett års tid. (För bättre läsbarhet används för dessa diagnoser förkortningarna TS respektive IMVT.)
  • Vid TS har flera motoriska samt ett eller flera vokala tics förekommit under perioden, men inte nödvändigtvis samtidigt. Vid IMVT har antingen motoriska eller vokala förekommit.
  • Vid TS, IMVT och övergående tics har ticsen debuterat före 18 års ålder.(7).
  • Diagnoskriterierna berör inte huruvida patienten lider eller hindras till följd av ticsen, vilket dock är viktigt att beakta vid ställningstagande till behandling.

ICD-10: F95.2, Kombinerade vokala och multipla motoriska tics.

DSM-5: Tourettes syndrom. (7)

ICD-10: F95.1, Kroniska motoriska eller vokala tics.

DSM-5: Ihållande (kroniska) motoriska eller vokala tics. (7)

ICD-10: F95.0, Övergående tics.

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: