Tourettes syndrom och andra syndrom - Sjukskrivning

Försäkringsmedicinska riktlinjer vid TS/IMVT saknas. TS/IMVT föranleder i sig sällan sjukskrivning, men patientens eventuella samsjuklighet bör också tas i beaktande. Bedöm noga tänkbara risker som en sjukskrivning kan medföra, till exempel risk för att eventuella undvikanden vidmakthålls. Om skola eller arbetsplats undviks till följd av tics kan en positiv beteendeförändring med fördel ingå i målformuleringen i KBT.

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: