Tourettes syndrom och andra syndrom - Samsjuklighet

Tvångssyndrom

Studier har indikerat att 20–60 procent av patienter med TS uppfyller kriterier för tvångssyndrom och 20–38 procent av barn och ungdomar med tvångssyndrom rapporterar samtidiga tics. (14)

Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet

Uppmärksamhetsstörning eller hyperaktivitet (eng: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, ADHD) förekommer i så många som 50 procent av fallen av ihållande tics i barndomen. (15) Med denna samsjuklighet följer också ofta beteenden som utbrott, trots och aggression. (16)

Inlärningsstörningar

Studier av inlärningsstörningar hos barn med TS visar på hög grad av skolrelaterade problem (17), särskilt vid samtidig ADHD (18,19)

Autismspektrumtillstånd

Det har uppskattats att 4,6 procent av barn och ungdomar med TS har samtidiga autismspektrumtillstånd (eng: Autism Spectrum Disorder, ASD). (20)

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: