Tourettes syndrom och andra syndrom - Riskbedömning

En svensk registerbaserad studie har visat att suicidrisken är fyra gånger högre bland personer med TS/IMVT jämfört med normalpopulationen. Det är därför viktigt att löpande bedöma och dokumentera förekomsten av suicidala tankar och beteenden, särskilt gällande patienter vars tics inte naturligt avtar i tonår/unga vuxenår, historik av suicidförsök och psykiatrisk samsjuklighet. (26)

Suicidriskbedömning

Våld kan förekomma hos en minoritet av patienter med TS, särskilt vid samtidig ADHD eller missbruk. (27)

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: