Tourettes syndrom och andra syndrom - Kvalitetsindikatorer

  • Genomförs klinikerbedömning med YGTSS före och efter behandling, samt också vid uppföljningar?
  • Ges psykoedukation om TS/IMVT till patienten, anhöriga och eventuella andra (till exempel skola)?
  • Erbjuds behandling med KBT? Är terapeuten lämpligt tränad för att behandla TS/IMVT?
  • Då TS/IMVT naturligt varierar över tid, finns det formaliserade rutiner för uppföljningar av behandling (förslagsvis vid 3, 6 och 12 månader efter avslutad behandling)?
Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: