Tourettes syndrom och andra syndrom - Komplikationer

Även om många patienter blir hjälpta har merparten fortfarande kvarstående tics efter behandling som kan fortsatt upplevas hindrande av vissa. Tänkbar negativ påverkan till följd av tics innefattar bland annat nedstämdhet, social isolering eller undvikanden, mobbning, svårigheter med inlärning eller utförande av arbete, värk i kroppen och konflikter i familjen.

Det är också vanligt att patienten hindras av samsjuklighet som ADHD, tvångssyndrom eller depression. Som nämnts tidigare har det också påvisats en ökad suicidrisk bland patienter med TS/IMVT. Det är viktigt att också erbjuda behandling för patientens samsjuklighet, då behandling för detta i många fall kan vara effektivare än att behandla själva ticsen.

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: