Tourettes syndrom och andra syndrom - Epidemiologi

Prevalens

En metaanalys över 13 studier av barn visar att prevalensen för TS ligger på 0,77 procent. Prevalensen är högre bland pojkar (cirka 1 procent) jämfört med flickor (0,25 procent). Det vanligaste tillståndet bland barn är övergående tics, vilket har visats förekomma hos upp till 20 procent av barn i skolåldern. (8) En metaanalys över två studier av vuxna visar en prevalens av TS på 0,05 procent. Sammanfattningsvis är tics vanligare hos barn jämfört med vuxna, hos pojkar jämfört med flickor samt i populationer med särskilda behov. (9)

Förlopp

Tics debuterar vanligen i 4–6-årsåldern, ökar i svårighetsgrad till 10–12-årsåldern, för att sedan minska under tonåren. (5) Vanligt förekommande är att symtomen ökar och minskar i perioder. (10) Uppskattningsvis tre fjärdedelar av barnen med TS upplever som unga vuxna kraftigt minskade symtom, medan en tredjedel är helt fria från tics. (5)

Riskfaktorer

Tourettes syndrom är ett av de mest ärftliga psykiatriska tillstånden. Första gradens släktingar har visats ha en 18 gånger högre risk att utveckla tillståndet. Ärftligheten har beräknats till cirka 70 procent. (11) Miljömässiga faktorer anses också ha en påverkan, som psykosocial stress, exponering under graviditet, förlossning och tidiga levnadsår, samt möjligen också infektioner. (12)

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: