Tourettes syndrom och andra syndrom - Differentialdiagnos

Tvångssyndrom

Det kan ibland vara svårt att skilja TS/IMVT från tvångssyndrom. Tecken som talar för tvångssyndrom kan vara förekomsten av tvångstankar (till exempel rädsla för att något dåligt ska hända), kroppsligt ångestpåslag precis före handlingen (snarare än en vag förkänning/kroppslig spänning) eller behov att utföra handlingen på ett speciellt sätt, tills det känns ”precis rätt”, symmetriskt eller ett visst antal gånger (4) (7). Då vissa tvångshandlingar och komplexa tics kan vara överlappande, kan det vara diagnostiskt vägledande att se till patientens övriga förekommande tvångshandlingar och/eller tics. (7)

Rörelsestereotypier

Rörelsestereotypier, som vid autismspektrumtillstånd, debuterar i regel tidigare än tics (tidigare än 3 års ålder) och är

  • över tid konstanta i form, plats på kroppen och styrka
  • har en längre varaktighet (upp till minuter)
  • saknar förkänningar
  • ökar vid upptagenhet i aktiviteter
  • upphör vid distraktion (4) (7)

Ett ytterligare tecken som talar för rörelsestereotypier är en historisk avsaknad av enkla tics. (4)

Avvikande rörelser som kan härledas till andra neurologiska eller medicinska tillstånd

Chorea, dystonier, myoklonier, substansinducerade och paroxysmala dyskinesier samt autoimmunt utlösta neuropsykiatriska tillstånd kan alla ge upphov till ticsliknande rörelser. (7) För att utesluta neurologiska eller andra medicinska förklaringar bör en läkarbedömning göras vid plötslig debut, då tics inte varierar i frekvens, styrka eller plats på kroppen över tid. En somatisk utredning är alltid indicerad vid plötslig debut av komplexa tics utan tidigare förekomst av enkla tics. (4) (13)

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: