Suicidnära patienter - Utredning

Instrument för riskbedömning

Instrument SSI , 35.6 kB., SIS , 24.1 kB., SUAS, C-SSRS , 48.6 kB. kan vara ett stöd men ersätter inte den kliniska bedömningen. En rapport från SBU från 2015 konstaterar att inget enskilt instrument kunde uppvisa acceptabla prediktiva egenskaper (23). Vissa instrument kan dock fylla en funktion som ett pedagogiskt stöd för klinikern. Den väsentliga delen av en suicidriskbedömning vilar på den kliniska intervjun med omsorgsfull värdering av suicidal intention, tidigare suicidalt beteende och aktuell sjukdomsbild.

SIS , 24.1 kB. (Suicide Intention Scale) kan användas för att analysera omständigheterna vid ett aktuellt suicidförsök.

C-SSRS , 48.6 kB. (Columbia Suicide Severity Rating Scale) beskriver separat den suicidala intentionen och det suicidala beteendet och bidrar därigenom till att definiera ett suicidförsök

Suicidriskbedömning för patient som inte gjort aktuellt försök - minneslista

Suicidal intention

 • Vilja att dö
 • Vilja att göra ett aktivt suicidförsök
 • Varaktighet av suicidtankar
 • Frekvens av suicidtankar
 • Suicidal planering
 • Praktiska förberedelser för suicid
 • Avskedsbrev eller annan skriftlig kommunikation
 • Muntlig suicidal kommunikation

Suicidförsök

 • Aktuellt
 • Tidigare
 • Antal
 • Hög suicidavsikt till exempel genom val av metod eller noggrann planering för att undgå upptäckt

Suicid i familj eller närkrets

Social situation

 • Problem i ursprungsfamiljen
 • Aktuell relationsproblematik
 • Isolering

Symtom

 • Djup nedstämdhet
 • Stark hopplöshet eller uppgivenhet
 • Svår ångest
 • Svår sömnstörning
 • Psykotisk föreställning
 • Personlighetsproblematik
 • Våldsbenägenhet
 • Missbruk/beroende/drogpåverkan

Kroppslig sjukdom

 • Neurologisk sjukdom eller annan allvarlig sjukdom
 • Smärtsyndrom

Risksituationer i relation till psykiatrisk vård

 • Stark rädsla för eller fördomar mot psykisk sjukdom
 • Ej hunnit etablera bärande kontakt med behandlare
 • Förstagångsinläggning
 • Tvångsinläggning
 • Första tiden efter inskrivning eller utskrivning
 • Avbrott/avslutande i kontakt med viktig personal/behandlare
 • Överflyttning mellan enheter
 • Konflikter mellan personal och patient/insatser
Publicerad: 2012/01/23 Senast uppdaterad: 2015/12/22