Suicidnära patienter - Om dokumentet

Författare: Miranda Michanek, Mattias Månsson, Christina Swärd, Tuire Amundin, Birgitta Lindberg, Irene Stolt, Raili Ala

Reviderat: Axel Haglund, specialist i allmän psykiatri, doktorand vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Norra Stockholms Psykiatri, Karolinska institutet. Bo Runeson, professor, överläkare, Norra Stockholms psykiatri och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet; december 2015

Granskat av: Ullakarin Nyberg överläkare, Norra Stockholms psykiatri , Bo Runeson, professor, överläkare, Norra Stockholms psykiatri och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet samt sakkunniga i Regionalt programområde Psykisk hälsa, Region Stockholm.

Läkemedelsdelarna granskade av: Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Publicerad: 2012/01/23 Senast uppdaterad: 2015/12/22