Suicidnära patienter - Epidemiologi

På senare år har det skett cirka 1 400 till 1 600 suicid per år i Sverige, vilket ger ett suicidtal på ungefär 16/100 000 invånare (3). Antalet suicid har minskat kraftigt sedan början av 1980-talet hos både män och kvinnor, men minskningen har under senare år planat av. I Stockholms län inträffar ungefär 300 suicid varje år med stora skillnader mellan olika stadsdelar. En del studier tyder på att orsaken till den kraftiga minskningen i antalet suicid de senaste 25 åren är den förbättrade behandling av deprimerade personer som möjliggjorts av nya antidepressiva läkemedel (4). Se även vidare statistik från NASP Länk till annan webbplats. och Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats..

Suicid är vanligare bland män än bland kvinnor och ökar med stigande ålder, men suicidförsök och självskadebeteende är vanligare hos kvinnor och yngre. Dock är statistiken för suicidförsök mindre tillförlitlig eftersom begreppen suicidförsök och självskada är svåra att avgränsa. En ökning, framförallt av tablettförgiftningar, som har krävt vård på sjukhus har noterats bland unga, framför allt hos kvinnor men även hos unga män (5). Suicidförsök är mer ovanliga hos äldre.

Publicerad: 2012/01/23 Senast uppdaterad: 2015/12/22