Suicidnära barn och ungdomar - Om dokumentet

Författare:
Sten Lundqvist, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, tidigare verksamhetschef för BUP:s specialenheter. Madeleine Sköld, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, Livsstilsmottagningen/Maria Ungdom. Cecilia Månsson, barn- och ungdomspsykiater, BUP Solna.

Vårdprogrammet är reviderad i mars 2020 av:
Anna Lundh, leg läkare, med. dr, BUP Solna (samordnare),
Ola Duregård, leg psykolog och leg psykoterapeut, enhetschef BUP Solna,
Camilla Karlsson Kordnejad, leg sjuksköterska och leg psykoterapeut, tidigare BUP DBT,
Emilie Ulfhielm, leg psykolog, BUP DBT

Granskat av:
Jaana Lignell, Överläkare, VO BUP Heldygnsvård, BUP Akuten, Stockholms läns sjukvårdsområde.
Johjan Bjureberg, Postdoctoral Research Fellow, Department of Clinical Neuroscience | Karolinska Institutet.

Läkemedelsdelarna granskade av: Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Publicerad: 2014/10/01 Senast uppdaterad: 2020/03/31