Suicidnära barn och ungdomar - Kvalitetsindikatorer

Meningsfulla kvalitetsindikatorer kan vara mätbara aspekter av utredning och behandling. När det gäller suicidnära patienter är sådana mått dock inte tillgängliga. Antalet suicid är ett instabilt mått, där små tal gör att de stora årliga variationerna kan bero på slumpen. Många svårigheter (bland annat svåra etiska överväganden vid studier på suicidnära patienter) gör att det är svårt att undersöka om en viss typ av behandling hindrar suicid. (1)

Nuvarande kunskap tyder inte på att det finns någon säker relation mellan förekomst av suicid och vårdens kvalitet. Till detta kommer de svårigheter som ligger i att statistiska data beträffande såväl suicid som suicidförsök är otillförlitliga.

  1. Vetenskaplig evidens och slutsatser beträffande behandling och förebyggande av suicidförsök och suicid. NASP, 2007.
Publicerad: 2014/10/01 Senast uppdaterad: