Specifik fobi - Vård och remiss

Primärvårdens roll är att

  • Patienter med specifik fobi ska behandlas inom primärvården.
  • Primärvårdens uppgift är att identifiera och diagnostisera tillståndet och att ge behandling med KBT.

  • Barn och ungdomar med mild till medelsvår specifik fobi kan bedömas och behandlas på mottagningar med första linjeansvar (t ex på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning eller inom primärvården).
  • Barn och ungdomar med medelsvår till svår ångest eller komplicerade fall med t ex samsjuklighet med annan psykisk ohälsa som depression, neuropsykiatri eller utagerande beteende bör behandlas inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
  • Patienter som inte blir hjälpta av insatser inom primärvårdens första linje psykiatri bör remitteras till BUP.
  • Patienter som bedöms vara i behov av medicinering ska remitteras till BUP.
  • En föreslagen gränsdragning mellan primärvården och BUP är C-GAS 60.
Publicerad: 2012/12/03 Senast uppdaterad: 2016/10/03