Specifik fobi - Sjukskrivning

  • Sjukskrivning ska som regel undvikas.
  • Specifik fobi påverkar i det flesta fall inte arbetsförmågan. Undantag kan utgöras av exempelvis emotofobi/kräkfobi där den drabbade vid kräksjukeepidemier inte förmår sig lämna bostaden av rädsla att smittas.
Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/01/05