Specifik fobi - Samsjuklighet

Samsjuklighet är mindre vanligt vid specifik fobi jämfört med övriga ångestsyndrom, men särskilt hos barn och ungdomar är specifika fobier en riskfaktor för senare utveckling av psykiatriska problem framför allt depression och andra ångestsyndrom (2).

Cirka 40 procent uppfyller kriterierna för ett annat ångestsyndrom eller för affektiva störningar.

Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/01/05