Specifik fobi - Riskfaktorer

Förklaringsmodeller

  • Genetiska faktorer
  • Klassisk betingning, där individen har varit utsatt för starka negativa upplevelser i samband med det fobiska objektet/situationen
  • Enligt kognitiva modeller överskattar vissa individer fara och underskattar den egna förmågan att hantera denna
  • Miljöfaktorer och olika föräldraaspekter har ett samband med fobiska reaktioner bland barn och ungdomar (t ex stressande livshändelser, överbeskyddande och kritiska föräldrar samt föräldrars egna katastroftolkningar och undvikanden (2) )
Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/01/05