Specifik fobi - Referenser

 1. ICD-10
 2. DSM 5, stora manualen
 3. Mini D-5
 4. LMV 6/2016
 5. BUP: Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling. Stockholms läns landsting 2015
 6. https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/Behandling_av_angestsjukdomar.pdf
 7. LMV 6/2016, sid 45
 8. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen 2017. www.socialstyrelsen.se
 9. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition. Arlington, V A, American Psychiatric Association, 2013
 10. MINI-D5 Pilgrim press
 11. ICD-10
 12. Information från Läkemedelsverket-Läkemedelsbehandling av depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna- Behandlingsrekommendation. Årgång 27, nummer 6, december 2016 Information från Läkemedelsverket-Läkemedelsbehandling av depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna- Behandlingsrekommendation. Årgång 27, nummer 6, december 2016
 13. Davis III, T. E., Jenkins, W. S., & Olatunji, B, Empirical status of one-session treatment. In T. Davis III, T. Ollendick, & L-G. Öst (Eds.) Intensive one-session treatment of specific phobias (pp. 209-226). New York: Springer, 2012
 14. Öst, L-G. One-session treatment: principles and procedures with adults. In T. Davis III, T. Ollendick, &L-G. Öst (Eds.) Intensive one-session treatment of specific phobias (pp. 59-95). New York: Springer, 2012
 15. Vägledningsdokument: Ångest hos barn och unga med psykisk ohälsa - På husläkarmottgning eller barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, version 1. Stockholms Läns Landsting 2014. www.vardgivarguiden.se
 16. Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling 2015, version 4. Barn- och ungdomspsykiatri, Stockholms Läns Landsting 2015. www.bup.se
 17. Merikangas, Kathleen Ries, et al. "Lifetime prevalence of mental disorders in US adolescents: results from the National Comorbidity Survey Replication–Adolescent Supplement (NCS-A)." Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 49.10 (2010): 980-989
 18. Beidel DC, Alfano CA. Child Anxiety Disorders. 2nd ed. New York, NY: Taylor and Francis e-Library; 2011
Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/01/05