Specifik fobi - Om dokumentet

Författare: Mia Asplund, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Psykiatri Nordväst, Johan Skånberg, specialist i psykiatri, överläkare Affektiva och ångestprogrammet. Psykiatri Sydväst, Sarah Vigerland, leg. psykolog, med. dr, BUP Stockholm, Peter Renblad, specialist i psykiatri, Psykiatricentrum Södertälje, Maria Silverberg Mörse, specialist i Barn- och ungdomspsykiatri, överläkare, BUP Stockholm

Granskat av: Sakkunniga i Regionalt programområde Psykisk hälsa, Region Stockholm.

Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/01/05