Specifik fobi - Kvalitetsindikatorer

  • Erbjuds KBT?
  • Undviks bensodiazepiner?
  • Sker uppföljning enligt förutbestämd och enhetligt tillämpad tidsplan med stöd av skattningsskalor?

  • Följs BUP:s/primärvårdens första linjes riktlinjer för ångestsyndrom?
  • Erbjuds KBT vid mottagningen?
  • Sker utredning och bedömning på ett strukturerat sätt?
  • Utvärderas behandlingsinsatser med validerade instrument, t ex C-GAS eller en skala som mäter symtomnivå?
Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/01/05