Specifik fobi - Komplikationer

  • Undvikande, social isolering
  • Depression
Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/01/05