Social ångest (fobi) - Uppföljning

Behandling följs upp efter 5-7 månader från behandlingsstart (avslutad basutredning), samt årsvis vid längre behandlingar, med EQ-5D (pdf) , 38.7 kB. och CGI-S (pdf) , 15.7 kB.. Dessutom görs syndromspecifik uppföljning enligt nedan:

  • Vid läkemedelsbehandling sedvanlig uppföljning inkluderande monitorering av eventuella insättningsbiverkningar under de första 2 veckorna.
  • Uppföljning och utvärdering efter framgångsrik behandling senast efter 6 månader.
  • Utvärdering bör ske med stöd av skattningsinstrument (LSAS-SR (pdf) , 54.6 kB.). Var god se under rubrik ”Allmän - Utredning av ångestsyndrom” .

  • Utvärdering av behandlingen bör ske kontinueligt.
  • Frekvensen för utvärdering och uppsatta mål för behandlingen bör planeras in då behandlingsplan upprättats.
  • Uppföljning sker förslagsvis på ett strukturerat sätt, t ex med hjälp av PSWQ-C, SCAS-C/P eller RCADS-C/P eller CGAS.
Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/01/02