Social ångest (fobi) - Sjukskrivning

Att beakta vid sjukskrivning

  • Vid lindrig till medelsvår social fobi bör sjukskrivning om möjligt undvikas.
  • Vid medelsvår till svår social fobi kan arbetsförmågan vara tillfälligt nedsatt. Sjukskrivningstiden bör vara kort, upp till 4 veckor, överväg partiell sjukskrivning (15).
Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/01/02