Social ångest (fobi) - Riskfaktorer

Orsaker/Förklaringsmodeller

 • Genetiska faktorer antas bidra till 30 procent av risken att utveckla social fobi.
 • Miljöfaktorer ökar risken att utveckla social fobi inom samma familj.
 • Blyghet ökar risken för social fobi.
 • Neurobiologisk sårbarhet gör att stress och ångestreaktioner lättare aktiveras.
 • Beteendeinhibition, en medfödd benägenhet att reagera kraftigt på nya människor och situationer.
 • Inlärningspsykologisk förklaring antar att social fobi uppstår till följd av negativa erfarenheter i sociala situationer förknippade med ångest och otrygghet (associativ/respondent inlärning).
 • Kognitiv psykologisk modell fokuserar på personens förvrängda negativa självbild i fruktade sociala situationer. Det är personens sätt att tolka egna och andras reaktioner, tendensen till självfokuserad uppmärksamhet samt undvikande- och säkerhetsbeteenden som upprätthåller den onda cirkeln (6).

En kognitiv modell för förståelse av social fobi enligt Clark & Wells (7)

En kognitiv modell för förståelse av social fobi enligt Clark & Wells

 • Temperament (hämmad/blyg, barnet reagerar med rädsla/oro snarare än med nyfikenhet i nya situationer)
 • Kontrollerande, överbeskyddande eller kritisk attityd hos föräldrar
 • Modellinlärning: Nära anhöriga visar stark rädsla och undvikande av ångestladdade situationer, vilket påverkar barnet som kopierar beteendet
 • Mobbning
Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/01/02