Social ångest (fobi) - Komplikationer

  • Depression med ökad risk för suicid
  • Alkohol och drogmissbruk.
  • Social isolering
Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/01/02