Social ångest (fobi) - Juridik

LPT är sällan eller aldrig tillämpligt vid social fobi som primär diagnos.

Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/01/02