Social ångest (fobi) - Epidemiologi

Prevalens

  • 1-års-prevalensen uppskattas till cirka 7 procent och livstidsprevalensen upp till cirka 13 procent (inkluderar specifik social fobi).
  • Social fobi är något vanligare hos kvinnor än män (6).

  • Hos barn har prevalensen uppskattats till 1,3 - 5 procent (16,17).
  • Diagnosen kan ställas hos barn men är vanligare hos tonåringar.
Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/01/02