Social ångest (fobi) - Differentialdiagnos

  • Depression - Brist på energi och lust leder till undvikande av sociala situationer.
  • Paniksyndrom - Rädsla att få en panikattack och inte snabbt kunna tas sig ifrån situationen leder till undvikande av exempelvis folksamlingar och affärer.
  • Dysmorfofobi - Upplevelsen att se ful ut leder till undvikande av sociala situationer.
  • Autismspektrum/Asperger - Social isolering på grund av nedsatt förmåga till social interaktion.
  • Paranoida vanföreställningar kan leda till social isolering men upplevelsen att vara iakttagen och förföljd beskrivs på ett sätt som inte är förståeligt för omgivningen. Vidare kan vanföreställningen inte korrigeras eller påverkas med argument.
Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/01/02