Skadligt bruk och beroende av centralstimulantia - Vårdnivå och remiss

Centralstimulantiaberoende bör utredas och behandlas inom den specialiserade beroendevården. Behandlingen sker med beroendevård och socialtjänst i samverkan.

Patienter söker oftast primärvården för följdtillstånd eller samsjuklighet.

Publicerad: 2014/02/03 Senast uppdaterad: 2018/07/02