Skadligt bruk och beroende av centralstimulantia - Utredning

Anamnes med uppgifter om

 • Drogdebut
 • Typ av centralstimulantia (metamfetamin, amfetamin, kokain, MDMA, metylfenidat)
 • Mängd centralstimulantia
 • Använt under hur lång tid
 • Administrationssätt (intranasalt, intravenöst, oralt, inhalation, rektalt)
 • Frekvens (dagligen, korta perioder, rekreation, experimentellt, nyfikenhet)
 • Hur potent centralstimulantia (“hur länge satt effekten i?”, “var effekten stark?”)
 • Duration och mängder vid senaste intag
 • Andra narkotiska substanser; alkohol, dopning
 • Andra psykofarmaka eller antidepressiva (tricykliska antidepressiva, MAO-hämmare, SSRI, bupropion, venlaxafin kan öka serotonerga eller katekolaminmedierade effekter av centralstimulantia)

Se basutredning vid narkotikaberoende och dopning.

Somatiskt status

 • inspektion av hud för stickmärken
 • urinanalys av droger
 • laboratorieanalyser, till exempel blodstatus, ASAT, ALAT, alkoholmarkörer såsom CDT eller PEth, hepatit och hiv-serologi
 • graviditetstest för kvinnor
Publicerad: 2014/02/03 Senast uppdaterad: 2018/07/02