Skadligt bruk och beroende av centralstimulantia - Uppföljning

Behandlingen förutsätter en regelbunden och långvarig kontakt, helst med samma behandlare, så att en behandlingsallians kan byggas upp.

I uppföljningen ingår dessutom behandlingskontroll vad gäller medicinering, återfallsdetektion samt psykologiska och socialpedagogiska insatser.
Gemensam, samordnad, individuell plan upprättas (SIP), se omvårdnadsdelen.
Urinprov tas under övervakning, frekvensen bestäms utifrån patientens kliniska status och drog.

Centralstimulantia och kokain har kortare halveringstid än opiater och cannabis, vilket kräver tätare återbesök i återfallspreventivt syfte.

Publicerad: 2014/02/03 Senast uppdaterad: 2018/07/02