Skadligt bruk och beroende av centralstimulantia - Om dokumentet

Författare: Lars Blomström, Medicinsk chef Capio Maria. Joar Guterstam, ST-läkare, Doktorand, Karolinska Institutet. Nitya Jayaram-Lindström, forskarassistent, med. dr.
Barn som närstående författad av Christina Scheffel Birath, med. dr, leg. psykolog, Beroendecentrum Stockholm.
Uppdaterat 2018 av: Johan Franck, verksamhetschef, professor, Beroendecentrum Stockholm

Granskat av: Stockholm - Gotlands medicinska råd och sakkunniga i Regionalt programområde Psykisk hälsa, Region Stockholm.

Läkemedelsdelarna granskade av: Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa.

Publicerad: 2014/02/03 Senast uppdaterad: 2018/07/02