Skadligt bruk och beroende av centralstimulantia - Komplikationer

Psykiska komplikationer

 • depression med suicid
 • PTSD
 • förlängda psykossymtom
 • neurokognitiv nedsättning
 • alkohol- och läkemedelsberoende

Livsstilsrelaterade komplikationer

 • dålig nutrition, hygien och tandstatus
 • nikotinberoende
 • våld och olycksfall, hemlöshet, ekonomisk utslagning (fattigdom)
 • samsjukligheten i psykiska sjukdomar kan förvärras under pågående droganvändning, dels utifrån nytillkomna trauman, och dels utifrån obehandlad psykisk sjukdom
 • kriminalitet

Somatiska komplikationer till centralstimulantiaberoende

 • virusinfektioner som hiv, hepatit B, hepatit C
 • bakteriella infektioner som abscesser, endokardit med risk för hjärtklaffsinsufficiens, sepsis
 • hjärnblödning till följd av förhöjt blodtryck under påverkan
 • ischemisk stroke
 • hjärtinfarkt framförallt vid höga doser kokain
 • serotonergt syndrom
 • slemhinneskador i näsa, nässeptumdefekt av kokain
 • gravt försämrad tandstatus till följd av muntorrhet och bruxism
 • viktnedgång
 • injektion kan medföra hepatiter, hiv, sepsis och endokardit (10-20 procents dödlighet)
 • kronisk hepatit B och hepatit C kan leda till cirros och levercancer

Det finns effektivt vaccin mot hepatit B som ges vid tre doseringstillfällen. Detta bör erbjudas i så stor utsträckning som möjligt i all kontakt med personer som injicerar droger.

Publicerad: 2014/02/03 Senast uppdaterad: 2018/07/02