Skadligt bruk och beroende av centralstimulantia - Differentialdiagnos

Påverkan, abstinens eller beroende av annan centralstimulerande substans screenas/verifieras med urinanalys.

Publicerad: 2014/02/03 Senast uppdaterad: 2018/07/02