Separationsångest - Vård och remiss

  • Barn och ungdomar med mild till medelsvår separationsångest kan bedömas och behandlas på mottagningar med första linjeansvar (t ex på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning eller inom primärvården).
  • Barn och ungdomar med medelsvår till svår ångest eller komplicerade fall med t.ex. samsjuklighet med annan psykisk ohälsa som depression, neuropsykiatri eller utagerande beteende bör behandlas inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
  • Patienter som inte blir hjälpta av insatser inom primärvårdens första linje psykiatri bör remitteras till BUP.
  • Patienter som bedöms vara i behov av medicinering ska remitteras till BUP.
  • En föreslagen gränsdragning mellan primärvården och BUP är symtomskattning med C-GAS 60 (1).
Publicerad: 2018/01/02 Senast uppdaterad: