Separationsångest - Uppföljning

  • Utvärdering av behandlingen bör ske kontinuerligt.
  • Frekvensen för utvärdering och uppsatta mål för behandlingen bör planeras in då behandlingsplan upprättas.
  • Uppföljning sker förslagsvis på ett strukturerat sätt, t ex med hjälp av SCAS-C/P eller RCADS-C/P och/eller CGAS.
Publicerad: 2018/01/02 Senast uppdaterad: