Separationsångest - Symtom o kriterier

Unga med separationsångest känner överdriven, icke åldersadekvat rädsla för att vara ifrån sina anknytningspersoner eller hemmet. Oron kan visa sig före separationstillfället eller när separationen ska äga rum. Barn med separationsångest oroar sig ofta för både sin egen och sina föräldrars säkerhet och hälsa, när de är åtskilda. De har ofta svårt att sova ensamma, kan ha mardrömmar med separationstema och klaga över kroppsliga besvär. Till följd av ångesten kan barnen också vägra att gå till skolan eller delta i fritidsaktiviteter.

Det finns två diagnostiska system som används inom psykiatrin och med vilka diagnosen Social fobi (social ångest) kan ställas: DSM-5 från Amerikanska Psykiatriska Föreningen (2) och ICD-10 från Världshälsoorganisationen, WHO Länk till annan webbplats. (3). Inom vården används ICD-10-systemets koder för rapportering till patientregistret. DSM-5-systemet är vanligt förekommande i svensk psykiatri och det system som i praktiken används för att diagnostisera olika tillstånd.

ICD-10: F93.0: Separationsångest i barndomen (3). För fullständiga kriterier se ICD-10 Länk till annan webbplats..

DSM-5: 309.21 Separationsångest. För diagnoskriterierna i fulltext, se Mini D-5 (4).

I DSM-5 kan personer över 18 år diagnosticeras med separationsångest, tidskriteriet är dock förlängt till 6 månader för vuxna.

Publicerad: 2018/01/02 Senast uppdaterad: