Separationsångest - Samsjuklighet

Vanlig samsjuklighet bland barn är andra ångestsyndrom, t ex GAD, social fobi och specifik fobi. Hos vuxna är, förutom andra ångeststörningar och PTSD, även depression och bipolaritet vanlig samsjuklighet (6).

Publicerad: 2018/01/02 Senast uppdaterad: