Separationsångest - Riskfaktorer

Förklaringsmodeller

  • Genetiska faktorer.
  • Neurobiologisk sårbarhet gör att stress och ångestreaktioner lättare aktiveras.
  • Beteendeinhibition, en medfödd benägenhet att reagera kraftigt på nya människor och situationer.
  • Den inlärningspsykologiska förklaringen antar att separationsångest uppstår till följd av negativa erfarenheter i separationssituationer förknippade med ångest och otrygghet samt de konsekvenser den rädslan fick (respondent och operant inlärning).
  • Miljöfaktorer och olika föräldraaspekter har ett samband med fobiska reaktioner hos barn och ungdomar (t ex överbeskyddande och kritiska föräldrar samt föräldrars egna katastroftolkningar och undvikanden).
  • Stressande livshändelser, särskilt förluster (dödsfall, flytt, föräldrars separation, traumatisk händelse). Hos unga vuxna kan även att flytta hemifrån, nya romantiska förhållanden samt att bli förälder vara stressande händelser.
  • Temperament (hämmad/blyg, barnet reagerar med rädsla/oro snarare än nyfikenhet i nya situationer).
  • Kontrollerande; överbeskyddande eller kritisk attityd hos föräldrar.
  • Modellinlärning: Nära anhöriga visar stark rädsla och undvikande av ångestladdade situationer vilket påverkar barnet som kopierar beteendet.
  • Mobbing (6).
Publicerad: 2018/01/02 Senast uppdaterad: