Separationsångest - Referenser

  1. Vägledningsdokument: Ångest hos barn och unga med psykisk ohälsa - På husläkarmottagning eller barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, version 1. Stockholms Läns Landsting 2014. www.vardgivarguiden.se
  2. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition. Arlington, V A, American Psychiatric Association, 2013
  3. Socialstyrelsen. ICD-10. Genève: WHO, 2016. http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskodericd-10
  4. American Psychiatric Association (översättning till svenska av Jörgen Herlofsson): MINI-D5, diagnostiska kriterier enligt DSM 5, 5:e upplaga. Stockholm: Pilgrim press, 2014
  5. Silove, D., Alonso, J., Bromet, E., Gruber, M., Sampson, N., Scott, K., Kessler, R. C. (2015). Pediatric-Onset and Adult-Onset Separation Anxiety Disorder Across Countries in the World Mental Health Survey. The American Journal of Psychiatry, 172(7), 647–656. http://doi.org/10.1176/appi.ajp.2015.14091185
  6. BUP: Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling. Version 4. Stockholms läns landsting, 2015
  7. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Stöd för styrning och ledning. Remissversion. Socialstyrelsen 2016. www.socialstyrelsen.se
  8. https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/Behandling_av_angestsjukdomar.pdf
  9. Miniati, M., Calugi, S., Rucci, P., Shear, M. K., Benvenuti, A., Santoro, & Cassano, G. B. (2012). Predictors of response among patients with panic disorder treated with medications in a naturalistic follow-up: the role of adult separation anxiety. Journal of affective disorders, 136(3), 675–679
Publicerad: 2018/01/02 Senast uppdaterad: