Separationsångest - Om dokumentet

Författare: Sarah Vigerland, leg psykolog, med. dr, BUP-Stockholm, Maria Silverberg Mörse, specialist i Barn- och ungdomspsykiatri, överläkare, BUP Stockholm

Granskat av: Sakkunniga i REgionalt programområde Psykisk hälsa, Region stockholm

Läkemedelsdelarna granskade av: Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Publicerad: 2018/01/02 Senast uppdaterad: