Separationsångest - Kvalitetsindikatorer

  • Följs BUP:s/första linje psykiatrins (primärvården) riktlinjer för ångestsyndrom? BUP:s/första linje psykiatrins (primärvården) riktlinjer för ångestsyndrom?
  • Erbjuds KBT vid mottagningen?
  • Sker utredning och bedömning med hjälp av strukturerad diagnostisk intervju?
  • Sker uppföljning enligt förutbestämd och enhetligt tillämpad tidsplan med stöd av skattningsskalor?
Publicerad: 2018/01/02 Senast uppdaterad: