Separationsångest - Epidemiologi

  • Separationsångest är den vanligaste ångestdiagnosen bland barn. Den förekommer hos 3,5–5 procent av barnen och 1 procent av tonåringarna.
  • Vissa studier föreslår att separationsångest kan vara vanligt förekommande, om än sällan diagnosticerat, bland vuxna. Livstidsprevalensen bland vuxna har då uppskattats till ca 5 procent. En studie indikerar att 40 procent av personer med separationsångest utvecklar symtom som vuxen (5).
Publicerad: 2018/01/02 Senast uppdaterad: