Separationsångest - Differentialdiagnos

När barn och ungdomar upplever ångest är det vanligt att de söker sig till sina föräldrar eller andra anknytningspersoner. För diagnosen separationsångest ska ångesten huvudsakligen handla om oro kring själva separationen och dess konsekvenser.

  • Social fobi – upplever oro/ångest kopplad till social granskning, kan också leda till skolvägran.
  • OCD – ångesten är kopplad till tvångstankar/tvångshandlingar.
  • PTSD – rädsla att skiljas från trygga anknytningspersoner är ett vanligt inslag efter en traumatisk händelse. Källan till ångesten skiljer sig dock åt.
  • Paniksyndrom – rädsla/ångest för att få panikattack.
  • GAD – oro för en mängd olika saker.
  • Depression – brist på energi och lust kan leda till ovilja att lämna hemmet.
  • Autismspektrumtillstånd – kan likna separationsångest, t. ex. i form av ovilja att vara ifrån föräldrar, oro inför nya situationer eller många försäkringsfrågor.
  • Trotssyndrom/uppförandestörning – Skolvägran kan förekomma men beror inte på ångest att vara ifrån en anknytningsperson.
  • Psykotiska symtom – Ovanliga perceptioner som kan upplevas vid separationsångest (t ex att se monster i mörkret) förekommer bara i vissa situationer (t ex nattetid) och försvinner i närvaro av en anknytningsperson (2,6).
Publicerad: 2018/01/02 Senast uppdaterad: