Separationsångest - Behandling och insatser

Muntlig och skriftlig information om tillståndet bör vara första insats. Information om tillståndet och psykoedukation till barn och föräldrar bör innehålla

  • orsaker till ångest
  • hur vanligt det är bland barn och ungdomar
  • vilka behandlingar som funnits vara effektiva
  • vad föräldrar kan göra

Föräldrar och syskon samt vid behov förskole-/skolpersonal bör informeras och få råd om hur de kan underlätta och stödja barnet i olika situationer. De bör uppmuntras att våga stötta barnet att utsätta sig för det fruktade och stå ut med barnets ångestreaktioner (1).

Hälso- och sjukvården bör

KBT kan ges i grupp eller individuellt.

  • Läkemedelsbehandling med SSRI har i flera randomiserade kontrollerade studier visat sig vara en både effektiv och säker behandling vid flera ångesttillstånd som separationsångest, social fobi och GAD hos barn och ungdomar.
  • SSRI-behandling rekommenderas om inte KBT-behandling gett tillräcklig effekt.
  • Om inte ett första SSRI-preparat ger effekt bör man byta till ett annat SSRI.
  • Det finns ett visst forskningsstöd för att kombinationsbehandling KBT/SSRI är mer effektiv utifrån snabb respons än monoterapi och bör därför övervägas vid svårare ångesttillstånd (8).

För vuxna finns ingen psykologisk behandling utprövad för separationsångest men sannolikt borde KBT ha god effekt. Det finns en studie som indikerar att vuxna med separationsångestsymtom har sämre effekt av behandling än personer som fått KBT för andra tillstånd (9).

Publicerad: 2018/01/02 Senast uppdaterad: