Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd - Uppföljning

Behandling följs upp efter 5-7 månader från behandlingsstart (avslutad basutredning) samt årsvis vid längre behandlingar, med EQ-5D, CGI-S och CGI-I. Dessutom görs syndromspecifik uppföljning enligt nedan.

Tabellen Utredning och uppföljning vid psykossjukdom utgår från Regionalt vårdprogram Schizofreni och andra psykossjukdomar, Stockholms Läns Landsting, 2008 (10).

Uppgifterna med stjärna (*) är tillagda från Schizofreni - Kliniska riktlinjer för utredning och behandling, Svenska Psykiatriska Föreningen, 2009.

Skattningskalor i tabellen

 • PANSS Positive and Negative Syndromes Scale) används initialt för att utreda
 • PANSS-R (Positive and Negative Syndromes Scale – Remission) används uppföljningsvis. Inkluderar åtta delar (items), graderade från 1 (saknas) till 7 (maximal), från PANSS.
 • CDSSlänk till annan webbplats (Calgary Depression Scale for Schizophrenia)syftar till att diskriminera avseende förekomst av depression hos patienter med schizofreni
 • BMI (Body Mass Index)
 • CGI-S mäter global grad av sjukdom och förändring över tid
 • EQ-5D EuroQoL är en skattningsinstrument för livskvalitet
 • SSI (Scale of Suicide Intention)
 • SIS (Suicide Intent Scale, Beck)
 • AUDIT är ett skattningsintrument för risk- och missbruk av alkohol
 • DUDIT är ett skattningsintrument för drogrelaterade problem.
 • UKU (Udvalg for Kliniske Undersögelser)
 • SAS (Simpson Angus Scale) används för bedömning av extrapyramidala symtom och biverkningar
 • GAF (Global Assessment of Functioning)
 • CAN (Camberwell Assessment of Needs) används för bedömning av vilka behov som är tillgodosedda respektive behöver åtgärdas. Copyright skyddad.
 • TASP
 • IRS (Insight Rating Scale)

Skriv ut tabellen "Utredning och uppföljning vid psykossjukdom"

Publicerad: 2011/10/22 Senast uppdaterad: 2016/02/22