Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd - Riskfaktorer

Riskfaktorer för att insjukna i schizofreni kan utgöra ett direkt orsakssamband, men kan även samvariera med risken att insjukna, dvs vara ett parallellfenomen.

Vid de flesta psykossjukdomar finns en stark ärftlig komponent. Heritabilitet (ärftlighet) förklarar ungefär 70 procent av sjukdomen schizofreni och schizoaffektivt syndrom. För övriga psykossjukdomar är ärftligheten mindre studerad. THC-bruk (cannabis, hasch, marijuana) är en viktig riskfaktor som bör noteras, speciellt eftersom den är möjlig att påverka.

Andra riskfaktorer både för schizofreni och schizoaffektivt syndrom är (6):

  • Migration
  • Boende i storstad eller socialt utsatta områden
  • Folsyrebrist under fosterstadiet
  • Pappa som bildar familj i äldre ålder eller i förhållandevis mycket ung ålder
  • Förlossningskomplikationer
  • Svält eller svår stress hos mamman under graviditet
  • Att vara född på senvintern eller tidig vår
  • Stress under uppväxten (t.ex. mobbing)
  • Infektioner under fosterliv och barndom, svår infektion speciellt om den drabbat hjärnan eller dess hinnor
Publicerad: 2011/10/22 Senast uppdaterad: 2016/02/22