Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd - Om dokumentet

Författare: Christoffer Rahm, ST-läkare Psykiatri Sydväst, 2011. Lena Flyckt, Karin Strand-Karlsson, Louise Kimby, Maria Mattsson, Cecilia de Lacerda, Jon Hirasawa, 2013.

Reviderat: Lena Flyckt, doc, överläkare, Centrum för Psykiatriforskning, Norra Stockholms Psykiatri, Mats Ek, överläkare, Huddinge Psykosmottagning, Psykiatri Sydväst, ledamot, SLK:s expertråd i psykiatri; februari 2016.

Granskat av: Mussie Msghina, docent, överläkare, Psykiatri Sydväst, Anders Åsgrim, överläkare, Norra Stockholms psykiatri. Johan Cullberg, professor i psykiatri, Sakkunniga i Regionalt programområde Psykisk hälsa, Region Stockholm.

Läkemedelsdelarna granskade av: Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa.

Omvårdnadsdelen är sammanställd av: Anna Björkdahl, Med.dr, specialistsjuksköterska psykiatri, vårdsakkunnig Regionalt programområde Psykisk hälsa, Region Stockholm och Jenny Karlsson, specialistsjuksköterska psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Region Stockholm.

Publicerad: 2011/10/22 Senast uppdaterad: 2021/08/20