Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd - Differentialdiagnos

Överväg alltid differentialdiagnos vid psykosdebut, speciellt om patienten:

 • Är desorienterad
 • Upplever syn- eller lukthallucinos
 • Har episodiska symtom
 • Har sänkt medvetandegrad
 • Har tecken på infektion, t.ex. feber
 • Är äldre
 • Har en plötslig symtomdebut

Somatisk differentialdiagnos, speciellt om patienten är desorienterad:

 • Akuta drogintoxikation
 • Läkemedelsbiverkan av tex kortison, antimalariamedel
 • Endokrina tillstånd som tex Parathyroidea, thyroidea, diabetes, Mb Cushing
 • Inflammation i CNS, Herpes, TBE, AIDS
 • Systemsjukdom, som SLE
 • Degenerativa sjukdomar: demens, Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom
 • Malignitet i hjärnan
 • Temporallobs-EP (speciellt vid attackvis påkommande psykossymtom med overklighetskänsla, minneshallucinationer, ”déja vu”-upplevelser).
 • Autoimmun encefalit som t.ex. anti-NMDA-receptorencepfalit

Psykiatrisk differentialdiagnos:

Publicerad: 2011/10/22 Senast uppdaterad: 2016/02/22