Regionala vårdprogram - Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Psykossjukdomar är ett samlingsbegrepp för tillstånd med psykotiska symtom där schizofreni är den största enskilda diagnosgruppen.

Relaterade länkar

Publicerad: 2011/10/22 Senast uppdaterad: 2016/02/22